Kompletní vedení účetnictví (pro právnické i fyzické osoby)

 

  • Deník, hlavní kniha, účtový rozvrh, evidence pro účely DPH
  • Evidence majetku a zásob včetně inventurních soupisů
  • Evidence pohledávek a závazků, pravidelné zasílání aktuálního stavu
  • Zpracování vnitřních směrnic k účetnictví
  • Účetní závěrka