Úvod

Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízím kompletní služby v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence pro malé a střední podnikatele od prvního otevření účetních knih do jejich uzavření včetně účetní uzávěrky, daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, k dani z přidané hodnoty, silniční daně a daně z nemovitostí.

 

Zpracuji daňová přiznání a přehledy pro Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny pro podnikající i nepodnikající fyzické osoby i zaměstnance.
 

Veškerou účetní agendu provádím buď formou externího zpracování, to znamená vyzvednutí dokladů a ostatních podkladů přímo u klienta a následné zpracování v mé kanceláři a nebo dle dohody docházím přímo ke klientovi a účetní práce provádím v jeho sídle, kde má zákazník přímou kontrolu své agendy.


K účetní agendě dále nabízím i zpracování příslušných účetních směrnic, statistické přehledy pro ČSÚ, zastupování na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Český statistický úřad, Úřad práce), pravidelné rozbory hospodaření za vybrané období včetně ekonomických ukazatelů, tabulky, grafy, slovní rozbor výsledků atd.

 

Nabízím možnosti daňové optimalizace u všech daní. Své klienty předem pravidelně informuji o stavu DPH a daně z příjmů, abychom měli prostor k co nejnižším odvodům do státního rozpočtu. Při účetní uzávěrce vypočítám a navrhnu několik variant, jak snížit daň z příjmů.


Mám uzavřené pojištění odpovědnosti za (případně způsobenou) škodu. Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344