Kompletní  vedení daňové evidence (pro fyzické osoby)

 

  • Peněžní deník, knihy pohledávek a závazků
  • Evidence majetku a zásob
  • Evidence pro účely DPH
  • Jiné služby dle požadavků klienta