Zpracování mezd zaměstnanců

 

  • Osobní evidence o zaměstnancích
  • Evidence pracovní doby
  • Mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění
  • Prohlášení k dani z příjmů zaměstnanců
  • Výplatní lístky
  • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • Roční zúčtování daně z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny