Úvodní stránka » Služby

Služby


Vedení daňové evidence (pro fyzické osoby)

 • vedení deníku příjmů a výdajů
 • evidence majetku a zásob
 • kniha pohledávek a závazků
 • pokladna, banka
 • adresář dodavatelů a odběratelů
 • mzdová evidence
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí)
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny
 • pravidelný reporting o výši DPH, výsledcích, pohledávkách a závazcích


Vedení účetnictví (pro právnické osoby)

 • deník
 • hlavní kniha
 • knihy analytických účtů
 • účtový rozvrh
 • adresář dodavatelů a odběratelů
 • mzdové listy
 • agenda pokladna, banka
 • evidence majetku a zásob včetně inventury
 • evidence pohledávek a závazků včetně pravidelného zasílání aktuálního stavu klientovi
 • zpracování vnitřních směrnic k účetnictví
 • účetní závěrka
 • zpracování daňových přiznání (daň z příjmů, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí)
 • měsíční přehledy (rozvaha, výsledovka)
 • pravidelný reporting o výši DPH, výsledcích, pohledávkách a závazcích


Vedení mezd

 • osobní evidence o zaměstnancích
 • evidence pracovní doby
 • mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění
 • prohlášení k dani z příjmů zaměstnanců
 • výplatní lístky
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • roční zúčtování daně z příjmů, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

 

Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344