Úvodní stránka » Pozor! Od února 2013 - nová výše minimálních záloh OSVČ

Důchodové pojištění

 

Osoba samostatně výdělečně činná může vykonávat buď hlavní činnost a nebo činnost vedlejší. Osoba vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíčně zálohy z minimálního vyměřovacího základu, který je pro rok 2013 stanoven ve výši 6.471 Kč. Záloha na pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu. Minimální záloha je tedy 1.890 Kč a je nutné od února 2013 již zaplatit zálohu v této výši.  Záloha je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, tj. záloha za leden 2013 bude splatná do 20. února.

 

Osoba, která vykonává vedlejší samostatně výdělečnou činnost, musí platit měsíčně také povinné minimální zálohy, pokud její příjem dosáhne za rok 2013 částky 62.121 Kč. Minimální vyměřovací základ takové osoby je 2.589 Kč a minimální záloha (29,2 % z vyměřovacího základu) je 756 Kč. Pokud bude příjem v roce 2013 nižší než 62.121 kč, nemusí osoba vykonávající vedlejší činnost platit žádné zálohy na důchodové pojištění.

 

Zdravotní pojištění

 

Minimální vyměřovací základ činí dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2013 je průměrná měsíční mzda 25.884 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ je 12.942 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění je 1.748 Kč (13,5% z 12.942 Kč). Záloha za leden 2013 je splatná k 8. únoru 2013!

 

Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344