Úvodní stránka » Od 1.8.2013 se zvýšila minimální mzda

Od 1.8.2013 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 8.000 Kč na 8.500 Kč. Tato změna se promítla i do několika zákonů jako jsou zákon o daních z příjmů, zákoník práce aj. Zvýšení minimální mzdy má dopad i na zvýšení zaručené mzdy, která spočívá v rozdělení druhů prací do 8 skupin a v každé skupině prací je garantována nejnižší zaručená mda, kterou musí zaměstnavatel svému zaměstnanci vyplácet.

Další dopad zvýšení minimální mzdy bude pro osoby bez zdanitelných příjmů, které si sami hradí zdravotní pojištění. Tito lidé musí povinně odvádět každý měsíc 13,5 % z minimální mzdy své zdravotní pojištění. Dosud platili částku 1.080 Kč, nyní budou platit 1.148 Kč. První takto zvýšený odvod zdravotního pojištění musí osoby bez zdanitelných příjmů zaplatit do 9. září 2013.

Zvýšení minimální mzdy ovlivní i některá ustanovení zákona o daních z příjmů, např. §4, odst. 1, písm. h, kde je uvedeno, že příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů jsou osvobozeny od daně z příjmů do ročního limitu 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku. Za rok 2013 se ještě bude postupovat podle právní úpravy platné k 1. lednu 2013, ale v roce 2014 již podle nové právní úpravy.  Totéž platí i pro § 35c zákona o daních z příjmů, kde je napsáno, že daňový bonus na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem může využít jen takový poplatník, jehož roční příjem dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy. I zde se v roce 2013 bude postupovat podle minimální mzdy platné k 1. lednu 2013, tj. 8.000 Kč. 

Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344