Úvodní stránka » Nová 7% sazba daně pro osoby s nadprůměrnými příjmy

Od roku 2013 se bude odvádět dodatečná daň z příjmů 7% u osob, jejichž příjmy ze závislé činnosti a podnikání (platí tedy jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance) přesáhnou čtyřnásobek průměrné roční mzdy (48násobek měsíční průměrné mzdy). Tato dodatečná daň se bude počítat z hrubých příjmů, nikoli ze superhrubých. Všichni, u nichž se v roce 2013 použije dodatečná daň ve výši 7%, budou muset na konci roku podat daňové přiznání, ve kterém bude zohledněn roční přepočet! Jedná se o přechodnou úpravu zákona, která bude platit do roku 2015.

Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344