Úvodní stránka » DPH - Do 28. února nutno nahlásit bankovní účty na finanční úřad

Do 28. února 2013 musí všichni plátci DPH nahlásit finančnímu úřadu čísla všech bankovních účtů, které používají pro svou ekonomickou činnost a z nich musí zvolit ty, které budou zveřejněny.

 

Postup: Dojdete si na finanční úřad pro formulář Oznámení o změně registračních údajů a zde vyplníte Vaše identifikační údaje na 1. straně a na druhé straně v bodu 12 doplníte čísla Vašich bankovních účtů.

Kontakt

Učetnictví
Ing. Jana Lemanová
Šeříková 383
Ústí nad Labem - Brná
+420 603 533 344